Achtergrond klachtenprocedure

United MultiMedia hecht veel waarde aan een goede klachtenprocedure. Hieronder vindt u beschreven welke procedure UMM B.V. hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenprocedure UMM B.V.

Stap 1

Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft (docent, medewerker) of aan het secretariaat. Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2

Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u mondeling of via e-mail een klacht indienen bij de manager opleidingen of accountmanager. Er wordt binnen vijf werkdagen persoonlijk contact met u opgenomen.

Stap 3

Als bovengenoemde stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de klachtencoördinator.

Vermeld in alle gevallen bij het indienen van een schriftelijke klacht:

1. Uw naam en adres
2. Uw telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent en uw e-mailadres
3. De opleiding, cursus of workshop die u volgt (of hebt gevolgd)
4. Een duidelijke omschrijving van de klacht en eventuele bewijsstukken

Een klacht moet binnen 3 maanden na beëindiging van de opleiding, cursus of workshop zijn ingediend.

U kunt uw klacht sturen naar het volgende adres:
UMM B.V.
Anna van Burenlaan 20
2082BL Santpoort-Zuid

Binnen vijf werkdagen ontvangt u schriftelijk een bevestiging van ontvangst.

Er wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, persoonlijk contact met u opgenomen. De klacht wordt inhoudelijk door de directie van UMM B.V. afgehandeld. De behandeling van de klachtenprocedure neemt maximaal 4 weken in beslag.

Indien de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek is vereist, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd door de klachtencoördinator. In deze brief staat om welke reden(en) de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald. Tevens wordt er aangegeven op welke termijn uw klacht wel kan worden afgehandeld.

Stap 4

Indien u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door de directeur van UMM B.V. kunt u uw klacht kenbaar maken aan een onafhankelijke derde, namelijk:

OassKasem

De uitspraken van deze onafhankelijke derde zijn bindend voor UMM B.V.. UMM B.V. zal conform de uitspraak van deze onafhankelijke derde handelen.

U kunt in dat geval contact opnemen met:

Oass & Kasem Advocaten

www.oasskasem.nl/contacts

De kosten voor deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van de aanvrager van het inschakelen van de derde partij.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van zeven jaar bewaard.