Inhoud van de cursus

 • 1

  Introductie

 • 2

  Gemiddelden

  • Foutmarge

  • Berekenen

  • Steekproefgrootte

  • Kleine doelgroepen

 • 3

  Toetsen op één gemidddelde

 • 4

  Toetsen op twee gemiddelden

  • Onafhankelijke steekproef

  • Gepaarde toets

 • 5

  Kleine aantallen

  • Betrouwbaarheidsinterval

  • Toets op één gemiddelde

  • Toets op twee gemiddelden

  • Gepaarde toets

 • 6

  Standaarddeviaties

 • 7

  Werken met percentages

  • Werken met percentages

  • Minimale steekproefgrootte

 • 8

  Toetsen op percentages

  • Toetsen op percentages

  • Toets op één percentage - Poisson benadering

  • Toets op twee percentages

 • 9

  Analyse van een kruistabel

  • Analyse van een kruistabel

 • 10

  Variantieanalyse

  • Variantieanalyse

 • 11

  Lineaire regressie

  • Lineaire regressie

  • Toets op correlatie

 • 12

  Non-parametrische toetsen

  • De Tekentoets

  • De Wilcoxon toets

  • De Mann-Whitney toets

  • De Kruskal-Wallis toets

  • De Rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman

 • 13

  Conclusie

  • Het keuzeproces