Inhoud van de cursus

 • 1

  introductie

 • 2

  Beschrijvende statistiek

  • Introductie

  • Meetniveaus

  • Populatie en steekproef

   GRATIS
  • Frequentieverdeling

  • Grafieken 1: Kolom- en staafdiagrammen

  • Grafieken 2: Histogram en Paretodiagram

  • Grafieken 3: Spreidingsdiagram

  • Centrummaten

  • Spreidingsmaten

 • 3

  Lineaire regressie

  • Het concept

  • De berekening

 • 4

  Tijdreeksen

  • Modellen

  • Aanpak

  • Voorbeeld 1

  • Voorbeeld 2

 • 5

  Kansrekenen

  • Het concept

  • Kansregels

  • Combinaties en permutaties

 • 6

  Binomiale verdeling

  • Het concept

 • 7

  Normale verdeling